Добре дошли във "Фиделити груп" ООД!

Консултантски услуги по разработка и управление на проекти по програма на ЕС.

Ново работно място във "Фиделити груп" ООД 01.

Позициите са новоразкрити във връзка с изпълнение на административен договор за БФП по проект № BG05М9OР001-1.003-1389

Виж повече

Сертификати 02.

"Фиделити груп" ООД е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2008 "Система за управление на качеството" и ISO/IEC 27001:2013 "Система за управление на сигурността на информацията".

Виж повече

Проект Нова възможност 03.

Днес, 10.08.2016 г., “Фиделити груп” ООД слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-1.003-1389-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Виж повече

Успешни проекти

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-0606-C01

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-0606-C01

Виж повече

Оперативна програма "Околна среда"

 Подговени и управлявани проекти по ОПОС

Виж повече

Оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика"

Подготвени и управлявани проекти по ОПК

Виж повече

Новини

blog-post
Юли29

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-0606-C01

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-0606-C01

Виж повече
blog-post
Март01

Финална пресконференция

Покана за финална пресконференция по проект „Нова възможност за работно място във Фиделити груп ООД“

Виж повече