ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-0606-C01

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-0606-C01
Юли29

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-0606-C01

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-0606-C01

 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за „Фиделити груп“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 В резултат от проекта ще бъдат осъществени разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 Обща стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

 Краен срок за изпълнение на проекта: 23.09.2020 г.