Клиенти

Клиенти

Клиенти

Клиенти на "Фиделити груп" ООД са юридически лица с различни форми на правен статут - общини, големи, средни, малки и микро предприятия, неправителствени организации. В списъка по -долу са изложени малка част от тях.