Етап на кандидатстване

Етап на кандидатстване

Етап на кандидатстване

"Фиделити груп" ООД отдава успешно услуги по подготовка на проекти по програми на Европейския съюз, в т.ч.:

  • подготовка на апликационни форми;
  • подготовка на финансови анализи / анализи "Разходи-ползи"
  • цялостна окомплектовка на проектните предложения;
  • подготовка на разяснения / допълнителни документи при поискване от финансиращите органи;
  • подготовка на необходимата документация за сключване на договори за безвъзмездно финансиране;
  • други услуги, съгласно спецификите на проектните предложения.