За нас

За нас

За нас

„Фиделити груп“ ООД се стреми към постигането на оптимална професионална удовлетвореност, обвързвайки целите на екипа с ползите за своите клиенти. Дружеството е създадено през 2004 г. с основен предмет на дейност: консултантски услуги – подготовка и управление на проекти с безвъзмездно финансиране.

Целите на нашата компания са:

 • Акуратност и внимание към клиентите, с които работим;
 • Високи резултати и качество на разработка и управление на проектите;
 • Непрекъснато професионално развитие.

Програмите, по които „Фиделити груп“ ООД работи са насочени предимно към безвъзмездно финансиране и субсидирано кредитиране на инвестиционни проекти.

Специалистите от фирмата ни имат опит както в изготвянето и управлението на проекти от частния бизнес, така и в подготовката на проекти на общинско и регионално ниво. Завършените проектни разработки намират приложение в различни сектори – промишленост, земеделие, туризъм, образование, регионално развитие, благоустройство и инфраструктура, образование, заетост и социална политика, екология и др.

Дейностите, които „Фиделити груп“ ООД осъществява, са обособени в следните направления:

 • Проектно финансиране и инвестиране:
  • разработване на проекти за безвъзмездно финансиране;
  • разработване на проекти за преференциално кредитиране;
  • изготвяне на икономически обосновки за кредитно осигуряване;
  • изготвяне на инвестиционни планове.
 •  Управление на инвестиционни проекти:
  • изготвяне на тръжна документация за доставки, услуги и строителство;
  • изготвяне на тръжни предложения;
  • подготовка на тръжни процедури;
  • участие в провеждане на търгове;
  • представителство на интереси.
 • Финансово - икономически анализи и прогнози:
  • изготвяне на финансови анализи и прогнози;
  • изготвяне на икономически анализи и прогнози.
 • Стратегическо планиране:
  • Корпоративно планиране:
   • бизнес планиране;
   • разработване на корпоративни стратегии за развитие.
  • Регионално планиране:
   • разработване на общински планове за развитие.
 • Пазарни и отраслови проучвания:
  • пазарни, продуктови и ценови проучвания
  •  секторни и регионални проучвания.