Предпроектна фаза

Предпроектна фаза

Предпроектна фаза

Клиентите на "Фиделити груп" ООД биха могли да се възползват от следните услуги:

  • консултации за подходящи схеми за финасиране, съгласно специфичните нужди и профил на клиентите;
  • съдействие при намиране на подходящи проектни партньори, в случай на необходимост;
  • оформление на проектни идей.