Оперативна програма "Околна среда"

Оперативна програма
Юни20

Оперативна програма "Околна среда"

Част от успешно управляваните проекти са:

"Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа"

Бенефициент: Община Тунджа

Форма на участие: Член на ДЗЗД Обединение "Тенево"

Предоставени услуги: Управление и координация на проекта

"Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот"

Бенефициент: Община Сопот

Форма на участие: Член на ДЗЗД Обединение "Сопот-2013"

Предоставени услуги: Техническа помощ по управление на проекта

"Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително селата Лозно, Жиленци и Слокощица"

Бенефициент: Община Кюстендил

Форма на участие: Член на ДЗЗД Обединение "ФНХ-Кюстендил"

Предоставени услуги: Техническа помощ по управление на проекта

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград"

Бенефициент: Община Ботевград

Форма на участие: Член на ДЗЗД Обединение "Ботевград-СУО-2011"

Предоставени услуги: Техническа помощ по управление на проекта

 

Част от успешно подготвените проекти са:

"Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас"

Бенефициент: Община Бургас

Форма на участие: Член на ДЗЗД Обединение "Фиделити проектиране"

Предоставени услуги: Участие в разработка на ПИП, участие в проектиране на ПСОВ, подготовка на апликациона форма и Анализ "Разходи-ползи"

"Инженерна инфраструктура на местност "Бул. Сливница" - ІІ етап, между улица "Минск" и бул. "Панчо Владигеров""

Бенефициент: Столична община

Форма на участие: Самостоятелно

Предоставени услуги: Подготовка на апликациона форма и Финансово-икономически анализ

"Изграждане на дублъор на ляв Владайски колектор"

Бенефициент: Столична община

Форма на участие: Самостоятелно

Предоставени услуги: Подготовка на апликациона форма и Финансово-икономически анализ