Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони
Юни20

Програма за развитие на селските райони

Част от успешно управляваните проекти от фирмата са:

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - село Сестримо, община Белово

Бенефициент: Община Белово