Ново работно място във "Фиделити груп" ООД

  • Начало
  • Ново работно място във "Фиделити груп" ООД
Ново работно място във

Ново работно място във "Фиделити груп" ООД

Имаме удоволствието да ви уведом, че "Фиделити груп" ООД, търси кандидати за следната работна позиция:

  • Експерт проекти и програми, код по НКПД 2422 6004

Позицията е разкрита във връзка с изпълнение на административен договор за БФП по проект № BG05М9OР001-1.003-1389 "Нова възможност за работно място във Фиделити груп ООД“, схема „Ново работно място 2015“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

За повече информация се свържете с нас!