Сертификат за качество

Сертификат за качество

Сертификат за качество

Важен гарант за качеството на предоставяните от "Фиделити груп" ООД услуги е придобития сертификат ISO 9001:2015 с обхват "Консултанстски услуги по разработка и управление на проекти по програми на ЕС. Провеждане на проучвания, анализи и подготовка на стратегии".

Сертификатът може да бъде открит тук.