Сертификати

Сертификати

Сертификати

"Фиделити груп" ООД е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2008 "Система за управление на качеството" и ISO/IEC 27001:2013 "Система за управление на сигурността на информацията". Обхватът на сертификация е "Консултанстски услуги по разработка и управление напроекти по проглами на ЕС".

ISO 9001:2008                 
        ISO/IEC 27001:2013

 

"Фиделити груп" ООД разполага с обучени вътрешни одитори, в съответствие с изискванията на EN ISO 19011:2011.

Сертификат - Митко Любомиров Станков
Сетрификат - Илиана Стоянова Хаджийска
Сертификат - Бисер Николаев Лазаров